عمر اعلميت على (ع ) را تاءييد مى كند

در ميان خلفاى سه گانه راشدين ، عمر بن خطاب منصف تر، و يا به عبارتى كم غش تر از ابوبكر و عثمان بود، و لذا با عبارات گوناگون ، و در موارد مختلف ، به اعلميت و ارجحيت اميرالمؤمنين (عليه السلام ) اعتراف نموده ، و از محضر آن حضرت كسب فيض نموده است .
ما در اين بخش از بحث خود، به چند نمونه از اعترافات خليفه ثانى اشاره مى كنيم :
((قال عمر بن خطاب : ((لو لا على لهلك عمر))(120) و ((لا بقيت لمعضلة ليس لها ابو الحسن (عليه السلام )(121) و ((لا يفتين احد فى المسجد و على حاضر))(122) و ((اقضا كم على ))(123) و ((لا ابقانى الله بارض لست فيها يا ابا الحسن !))(124) و ((لا ابقانى الله بعدك يا على ))(125) و ((اءللهم لا تنزل بى شديدة الا و ابوالحسن الى جنبى ))(126)
در اين فرازها - به ترتيب شماره آنها - عمر مى گويد:
اگر على نبود عمر هلاك مى گرديد!!
من در هيچ مشكلى نباشم مگر اين كه على حضور داشته باشد.
هيچكس حق ندارد با حضور على (عليه السلام ) در مسجد فتوى دهد.
در قضاوت على از همه داناتر است .
يا على ! خدا مرا بعد از تو نگه ندارد.
خداوندا! براى من مشكلى نرسان ، مگر اين كه على در كنارم باشد.
اينها نمونه هاى بسيار معدودى از اعترافات عمر است به منزلت علمى و فضايل آن حضرت ، كه به طور صريح برترى آن بزرگوار را بر ديگران نشان مى دهد.(127)

پاورقی

120- شرح ابن ابى الحديد ج 1 ص 4 مقدمه ، و ص 18، مناقب خوارزمى ص 48 و 58 و 60، طبقات ابن سعد ص 860، تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 325، الصواعق ص 76 الغدير ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت .
121- شرح ابن ابى الحديد ج 1 ص 4 مقدمه ، و ص 18، مناقب خوارزمى ص 48 و 58 و 60، طبقات ابن سعد ص 860، تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 325، الصواعق ص 76 الغدير ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت .
122- شرح ابن ابى الحديد ج 1 ص 4 مقدمه ، و ص 18، مناقب خوارزمى ص 48 و 58 و 60، طبقات ابن سعد ص 860، تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 325، الصواعق ص 76 الغدير ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت .
123- شرح ابن ابى الحديد ج 1 ص 4 مقدمه ، و ص 18، مناقب خوارزمى ص 48 و 58 و 60، طبقات ابن سعد ص 860، تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 325، الصواعق ص 76 الغدير ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت .
124- شرح ابن ابى الحديد ج 1 ص 4 مقدمه ، و ص 18، مناقب خوارزمى ص 48 و 58 و 60، طبقات ابن سعد ص 860، تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 325، الصواعق ص 76 الغدير ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت .
125- شرح ابن ابى الحديد ج 1 ص 4 مقدمه ، و ص 18، مناقب خوارزمى ص 48 و 58 و 60، طبقات ابن سعد ص 860، تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 325، الصواعق ص 76 الغدير ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت .
126- شرح ابن ابى الحديد ج 1 ص 4 مقدمه ، و ص 18، مناقب خوارزمى ص 48 و 58 و 60، طبقات ابن سعد ص 860، تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 325، الصواعق ص 76 الغدير ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت .
127- نقل از آفتاب ولايت ص 215 - 214.