ترجمه تفسير الميزان

ترجمه تفسير الميزان، ج‏1، ص: 326 و در كافى‏  از يكى از دو امام باقر و صادق ع روايت آورده: كه در ذيل آيه: (بَلى‏ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً) الخ، فرمود: يعنى وقتى كه ولايت امير المؤمنين را انكار كنند، در آن صورت اصحاب آتش و جاودان در آن خواهند بود. نسخه شناسی