ابو العباس- سهل بن سعد انصارى خزرجى ساعدى

ابو العباس- سهل بن سعد انصارى خزرجى ساعدى (در سال 91 هجرى) در سن صد سالگى وفات يافته- نامبرده از كسانى است كه در حديث مناشده درباره على عليه السّلام شهادت بحديث غدير داده- حديث مزبور بطريق ابى الطفيل خواهد آمد و سمهودى آنرا در «جواهر العقدين» از طريق ابن عقده و قندوزى در «ينابيع المودّه» ص 38 از او روايت نموده‏اند و در «تاريخ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله ص 67 در شمار راويان حديث غدير ثبت شده است.