ابو ذويب خويلد

ابو ذويب خويلد (يا خالد) پسر خالد بن محرث الهذلى (نامبرده از شعراى زمان جاهليّت و عصر اسلام است و در خلافت عثمان در گذشته) ابن عقده در «حديث الولايه» و خطيب خوارزمى در فصل چهارم از مقتل امام سبط عليه السّلام حديث غدير را از او روايت كرده‏اند.