استاد محمّد شاكر خيّاط نابلسى- ازهرى مصرى

شارح هاشميّات «كميت» كه در سال 1321 در مصر چاپ شده، نامبرده در شرح مزبور ص 60 در شرح قول كميت:

و يوم الدوح دوح غدير خم             ابان له الولاية لو اطيعا

 

گويد: غدير خم موضعى است بين مكّه و مدينه در جحفه ابان له الولاية امام احمد از ابى الطفيل روايت كرده كه گفت: على عليه السّلام در سال 35 مردم را در ميدان وسيع كوفه (رحبه) جمع كرد، سپس بآنها گفت: شما را بخدا قسم ميدهم، هر مرد مسلمى كه روز غدير خم سخنان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را شنيده است، برخيزد،
در نتيجه: سى تن از مردم برخاستند و شهادت دادند باينكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: من كنت مولاه فعلىّ مولاه اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه.
نکته: از رقم 357- تا آخر مبحث- از زيادات چاپ دوم است.