زيد- يزيد بن شراحيل انصارى

زيد- يزيد بن شراحيل انصارى- نامبرده يكى از گواهانى است كه در روز مناشده براى أمير المؤمنين عليه السّلام در موضوع حديث غدير شهادت داد كه حديث او بعدا خواهد آمد- حافظ ابن عقده در «حديث الولايه» داستان شهادت او را روايت كرده و ابن اثير در جلد 2 «اسد الغابه» ص 233 و ابن حجر در جلد 1 «الاصابه» ص 567 آنرا از ابن عقده نقل نموده‏اند و در مقتل خوارزمى و تاريخ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله ص 67 در شمار راويان حديث غدير از صحابه ثبت شده است.