شيخ محمّد عبده بن حسن خير اللّه مصرى

متوفاى 1323 مفتى و علّامه بزرگوار ديار مصر نامبرده در مراتب علمى شهرت طولانى دارد و در اصلاحات اجتماعى و سعى در مصالح امّت ثابت قدم بوده، تاريخ، اين خصوصيّات را براى او در اوراق جلد 1 «مشاهير الشرق» ص 300 و «تاريخ الادب العربى» ص 434- 439 و غيرهما تسجيل و ضبط نموده است، اشاره بحديث او قبلا شده و حديث او در نزول آيه تبليغ درباره امير المؤمنين عليه السلام پيرامون قضيّه غدير خواهد آمد.