شيعيان در قيامت شرمنده نخواهند شد/ سب و شتم شيعيان بس است!

نويسنده سرشناس عربستاني در يادداشتي با بيان اينکه شيعيان در قيامت شرمنده نخواهند شد تاکيد کرده است اي كاش از شيعيان معناي صبر و اخلاق و معنويت را بياموزيم.

دكتر حسن فرحان المالكي نويسنده سعودي، در يادداشت جديد خود نوشت: شيعيان در روز قيامت حق دارند افتخار كنند و به (حضرت) علي و زهرا (علیهم السلام) بگويند به خاطر شما بر ما ظلم كردند، ما را آواره كردند و مرارتها كشيديم.
وي افزوده است: آنها روز قيامت شرمنده نخواهند شد چرا كه در كارنامه آنها محبت منافقين و ظالمين وجود ندارد.
المالکي در ادامه يادداشت خود آورده است: وقتي نوبت ما مي‌رسد و نامه اعمال ما رو مي‌شود همه خواهند ديد كه در كارنامه ما محبت منافقين، ظالمين،‌ معاويه،‌ حجاج، يزيد و متوكل عباسي موج مي‌زند، چه كسي در روز قيامت به جاي ما مي‌ تواند براي اين كار ما توجيه بياورد و در برابر خدا از ما دفاع كند؟!

سب و شتم، فرافكني و ايجاد ترس و رعب در حق شيعيان، ديگر بس است. چرا كه هيچ فايده‌اي در آن نيست.‌ اي كاش از شيعيان معناي صبر و اخلاق و معنويت را بياموزيم. گوارا باد بر شيعيان اين خصلت‌ها.

تصویر: