غدير در قرن پانزدهم

در سالهاى آغازينِ پانزدهمين قرن غدير، مردان و زنان غديرى جاى پاى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و على عليه السلام را كنار درختان خم بوسه باران مى كنند و پاسدارى از حريم غدير را غذاى روح خود مى خوانند.

امروز غدير سربلندتر و زنده تر از ديروز است. اكنون غدير قرين نام پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و على عليه السلام؛ و آميخته با نام زهرا عليهاالسلام است. امروز غدير ما حسين عليه السلام ماست.

اكنون غدير تابلوى بلند شيعه در جهان است و در دلهايى جا دارد كه شيرينى آن را از عمق جان احساس مى كنند و آن را با خونشان ممزوج نموده در رگهاى خود جارى ساخته اند.

امروز- در سايه ى پر فيض صاحب غدير حضرت بقية اللَّه الاعظم عجل اللَّه فرجه- پرچم سبز آن را آنقدر بالا مى بريم كه فراتر از باورها آيد.

پيام غدير را مى رسانيم و دوستان غدير را راهنمايى مى كنيم و بر دشمنان آن اتمام حجت مى نماييم و بر مظلوميت غدير اشك مى ريزيم.

امروز لواى غدير كنار درِ آتش زده ى زهرا و على عليهماالسلام بلند است، و نام غدير با هفتاد و دو فدايى آن در كربلا كه به پايش قطعه قطعه شدند، و هشتاد و چهار بانوى والا مقام كه براى غدير عطش را، و غارت و آتش را، و داغ جوانان را و اسارت را به جان خريدند، قرين است.

ما امروز به زيارت قربانگاه غدير در كربلا مى رويم و عاشوراى غدير را به سوك مى نشينيم.

امروز معناى غدير لغت نامه نمى خواهد... ! هركس على و حسين عليهماالسلام را شناخت غدير را مى يابد. غديرِ ما از متن قرآن است و قرآن در غدير معرفى شده است. ما ولايت همه ى خلايق را بدست او مى دانيم، نه فقط انسانها را! ما مى گوييم: 'مردم كجا و مقام بلند امامت'؟! و خدا را شكر گزاريم كه به ما اجازه نداد امامى براى خود انتخاب كنيم و انتخاب زيباى خود را بر ما واجب نمود. ما با على بيعت كرده ايم و هيچكس را بر او امير نمى دانيم.

امروز غدير مستحب نيست، واجب است!!

آنگاه كه دستان مبارك صاحب غدير را از فراسوى قرنها مى فشاريم لبخند تبريكش به ما چه مى گويد؟

فدائيان چهارده قرن گذشته ى غدير، كه اين كاروان هزار و چهارصد ساله را از گذرگاههاى پر خطر سقيفه عبور داده اند، از سپردن ميراث جاودانه ى غديربدست ما چه انتظارى دارند؟

نسلهاى كنونى غدير كه آن را در اعماق وجود خود مى يابند ولى از تاريخ آن چيزى نمى دانند، سخن دلشان چيست؟

فرزندان آينده ى غدير كه وارثان اين گنج عظيم خواهند بود، چه خواسته هايى را آرزو خواهند كرد كه بايد بدست ما انجام شود؟!!

اى غدير! از ما انتظارات زيادى دارى! و حق با توست كه راه بلندى را به بهاى سنگينى طى كرده اى تا بدست ما رسيده اى. قسم به عزيز تو كه پيامبر او را از روى دست خويش به رخ جهانيان كشيد، نازت را خريداريم!

امروز شهد شيرين تر از عسل تو را مى نوشيم و با آن زنده ايم تا فرداى تو را در شفاف ترين آئينه ها جلوه گر سازيم و چهره ى زيباى تو را جام جهان نماى خلقت سازيم تا پرتو چهارده معصوم پاك را در آن به تماشا بنشينيم.