جرعه جرعه تا غدیر

http://www.tvshia.com/sites/default/files/field/photo/tvshia.com-gadire-khom_1.jpg

پایگاه تحقیقاتی غدیر در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان گرامی با واقعه ی غدیر، رویدادهای مربوط به آن ، و همچنین پاسخگوئی به سوالات و شبهات اعتقادی جامعه طرح کتابخوانی غدیر را با نام «جرعه جرعه تا غدیر» تقدیم مخاطبان نماید. 

لذا این سیر مطالعاتی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده است تا مخاطب در یک مسیر مشخص و گام به گام با معارف عمیق و ارزشمند غدیری آشنا گردد.

سیر کامل مطالعاتی غدیر

سطح مقدماتی

سطح متوسطه

سطح پیشرفته

طبیعی است که این سیرکتابخوانی با توجه به دسترسی به منابع و چاپ کتاب های جدید در رابطه با غدیر و مباحث مربوط به آن به روز رسانی خواهد شد. 

یا علی

غدیریان (رهروان غدیر)

در بین صحابه تعداد بسیاری بوده اند که از ابتدا معتقد به جانشینی اهل البیت علیهم السلام بوده و لذا بعد از وفات آن حضرت از پیشگامان تشیع به حساب می آیند اینان کسانی هستند که بر عهد و پيمان و بيعت خود كه در غدير خم با حضرت علي‌عليه السلام بسته بودند وفادار بوده و تا آخر عمر در راه آن فداكاري نمودند. در این بخش به ذکر برخی از آنان می پردازیم.
1 - فاطمه زهرا سلام الله علیها
2-  عباس بن عبدالمطلب‌
3 - ابان بن سعید
4 - فضل بن عباس‌
5 - مقداد بن اسود
6 - سلمان فارسی‌
7 - ابوذر غفاری‌
8 - أُبی بن کعب‌
9 - بریدة بن خضیب اسلمی‌
10 - خالد بن سعید
11 - خزیمة بن ثابت‌
12 - ابوالهیثم بن تیهان‌
13 - حجر بن عدی کندی‌
14 - قیس بن سعد
15 - نعمان بن عجلان انصاری‌
16 - عمار بن یاسر
17 - براء بن عازب‌
18 - ابوایوب انصاری‌
19 - حذیفة بن یمان‌
20 - عثمان بن حنیف‌
21 - سهل بن حنیف‌
22 - ابوالطفیل عامر بن واثله‌
23 - حبیب بن مظاهر
24 - عبداللَّه بن عروه غفاری‌
25 - مسلم بن عوسجه‌
26 - ابوفضاله انصاری‌
27 - حارث بن زهیر ازدی‌
28 - بلال بن رباح‌
29 - شبیب بن عبداللَّه‌
30 - اویس قرنی‌
31 - انس بن حارث کاهلی‌
32 - ابولیلای انصاری‌
33 - جاریة بن قدامه سعدی تمیمی‌
34 - جبلة بن عمرو انصاری ساعدی‌
35 - ابوقتاده حارث بن ربعی انصاری‌
36 - حجاج بن عمرو بن غزیه مازنی‌
37 - زاهر مولی عمرو بن حمق‌
38 - عبدالرحمن بن عبد ربّ انصاری‌
39 - هانی بن عروه‌