فرمان رسا و آشكار

                   
از زبان پيامبر بزرگوار (صلی الله علیه و آله و سلم) عنوان صحيفة المؤمن حبّ علىّ بن ابى طالب‏
سر آغاز طومار و برنامه هر فرد با ايمان، دوستى على بن ابى طالب (عليه السّلام) است1.
هر كس خوشنود و شادمان باشد به اينكه زندگانى و مرگ او هم آهنگ و همانند زندگى و مرگ من باشد و جايگاه او در بهشت آراسته جاودانى باشد كه نهال آن را پروردگار من به دست قدرت خود نشانده. بايد پيروى كند و دوست بدارد على (علیه السلام) را پس از من و پيروى كند و دوست بدارد پيرو و دوست او را، و به پيشوايان بعد از من اقتدا نمايد چه آنان عترت منند و از سرشت من آفريده شده‏ اند و از سرچشمه درك و دانش نصيب كافي گرفته ‏اند، واى بر آن گروه كه فضيلت و برترى آنها را دروغ پنداشته و رشته پيوسته مرا با آنها بگسلند! خداى .. شفاعت مرا به آنان نرساند2.

  • 1. اين حديث را حافظ خطيب بغدادى در جلد چهارم تاريخ خود در صفحه 410 با دقت در سند ثبت نموده است.
  • 2. اين حديث را حافظ. ابو نعيم در جلد يكم از« حلية الاولياء» صفحه 86 با دقت در سند ثبت نموده است.
منابع: 

ترجمه الغدير فى الكتاب و السنه و الادب، ج‏1بخش ‏اول، ص 12

تصویر: