مقدمه

پرونده ى علمى غدير تا كنون دوران بى وقفه ى هزار و چهارصد ساله اى را پشت سر گذاشته كه طى آن «امر» پيامبر صلى الله عليه وآله بر پشتيبانى دائمى از غدير به اجرا در آمده است.

واعظان بسيارى بر فراز منبرها، و علماى وارسته اى در مجالس بحث و مناظره، و مؤلفان زبردستى در كتابها، و ابرمردانى همچون سلمان و ابوذر و مقداد به عنوان شاهدان صدق غدير، و نيز خدمتگزارانى در آحاد جامعه، وظيفه ى حراست و دفاع از اين آرمان بزرگ اسلام را بر دوش كشيده اند.

اگر غدير در عينيت جامعه تحقق مى يافت اختلاف و تفرقه اى نبود تا نياز به احتجاجها و مناظرات براى اثبات بنيادهاى ولايت باشد.

نفرين خداوند بر آنان كه زلال غدير را گل آلود نمودند و نسلهايى را از نوش گواراى آن محروم ساختند، و صلوات و رحمت و بركات خداوند بر امامان دلسوز امت، كه براى نجات غرق شدگان در فتنه ى سقيفه به حفظ و احياى غدير در شرايط مختلف پرداختند.

مخاطب اين اقدامات عبارت بودند از تازه آشنايانى كه مى بايست از اين حقيقت بزرگ اسلام آگاهى مى يافتند، وجدانهاى خفته اى كه نياز به تجديد عهد و يادآورى و بيدارى داشتند، دلهاى مرده اى كه بايد راه هدايت برايشان باز مى شد تا آبى به زمين خشكيده ى آنان برسد، نسلهاى آينده اى كه شايد صدها سال ديگر قدم به اين جهان مى گذاشتند و بايد حقيقت غدير براى اطلاع آنان در صفحات تاريخ ثبت مى شد.

تاريخچه ى اين دفاع مقدس از حريم غدير، دلير مردان علم را در خود جاى داده كه در هر زمانى به اقتضاى آن و در هر مكانى طبق شرايط آن، از فكر و روح سرشار از معنويتشان گرفته تا جان و آبرويشان در طبق اخلاص مى گذاشتند، و با اسلحه ى استدلالهاى قاطع ولايت كه پشتيبانش پروردگار است، دشمنان زبون و رنگ به رنگ ولايت را در صحنه ى بحثهاى علمى شكست داده و نام تشيع و غدير را در گستره ى جهان بلند آواز و سرافراز ساخته اند.

نمونه هاى بارز اين احتجاجات و استدلالها و يادآوريهاى غدير توسط خود ائمه عليهم السلام و اصحابشان صورت گرفته است. تمام راويانى كه در طول هزار و چهارصد سال حديث غدير را روايت كرده اند نيز به گونه اى جهاد خود را در مقابله با اهل سقيفه به نمايش گذاشته اند.

علماى شيعه در دوران غيبت امام زمان عجل اللَّه فرجه پرچم دفاع از غدير را به دوش كشيده اند و در پاى آن مقاومت نموده اند؛ تا آنجا كه در مواردى حتى خود دشمن اقرار به غدير نموده و از انكار آن عاجز مانده است.

امروز دامنه ى اين احتجاجات از كتابها و جلسات بالاتر رفته و در كنفرانسها و به صورت برنامه هاى راديويى و تلويزيونى و حتى در اينترنت مطرح شده است.

در بخش حاضر نمونه هايى از اين احتجاجات و اتمام حجتها كه بخشى از صدها هزار مورد آن است تقديم مى شود.