قرآن نامه غدیر

قرآن نامه غدیر
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد باقر انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

این کتاب نگرشی تحلیلی به آیات قرآنی درباره غدیر است که در قالب ادبی – اعتقادی تدوین شده است. پنج فصل این کتاب عبارت است از: غدیریان در آینه قرآن، دشمنان غدیر در قرآن، امامان پاک و مطهر غدیریان، تابلوهای بشارت به غدیریان، تابلوهای تهدید به مخالفان غدیر. فراتر از باور است که بیش از 300 آیه قرآن درباره غدیر است و در متن خطابه و نیز در طول سفر یک ماهه پیامبر(ص) نازل شده یا تفسیر گردیده  و یا به آنها اشاره شده است.دریافتی نتیجه گونه از آیات، استفاده نهایی از حضور آنها در جای جای غدیر است و پیامی که برای نسل های آینده به همراه دارد وصف غدیریان را از مخالفان آن ها جدا می کند...

منبع: انتشارات دلیل ما