جرعه جرعه تا غدیر

http://www.tvshia.com/sites/default/files/field/photo/tvshia.com-gadire-khom_1.jpg

پایگاه تحقیقاتی غدیر در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان گرامی با واقعه ی غدیر، رویدادهای مربوط به آن ، و همچنین پاسخگوئی به سوالات و شبهات اعتقادی جامعه طرح کتابخوانی غدیر را با نام «جرعه جرعه تا غدیر» تقدیم مخاطبان نماید. 

لذا این سیر مطالعاتی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده است تا مخاطب در یک مسیر مشخص و گام به گام با معارف عمیق و ارزشمند غدیری آشنا گردد.

سیر کامل مطالعاتی غدیر

سطح مقدماتی

سطح متوسطه

سطح پیشرفته

طبیعی است که این سیرکتابخوانی با توجه به دسترسی به منابع و چاپ کتاب های جدید در رابطه با غدیر و مباحث مربوط به آن به روز رسانی خواهد شد. 

یا علی

قرآن نامه غدیر

قرآن نامه غدیر
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد باقر انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

این کتاب نگرشی تحلیلی به آیات قرآنی درباره غدیر است که در قالب ادبی – اعتقادی تدوین شده است. پنج فصل این کتاب عبارت است از: غدیریان در آینه قرآن، دشمنان غدیر در قرآن، امامان پاک و مطهر غدیریان، تابلوهای بشارت به غدیریان، تابلوهای تهدید به مخالفان غدیر. فراتر از باور است که بیش از 300 آیه قرآن درباره غدیر است و در متن خطابه و نیز در طول سفر یک ماهه پیامبر(ص) نازل شده یا تفسیر گردیده  و یا به آنها اشاره شده است.دریافتی نتیجه گونه از آیات، استفاده نهایی از حضور آنها در جای جای غدیر است و پیامی که برای نسل های آینده به همراه دارد وصف غدیریان را از مخالفان آن ها جدا می کند...

منبع: انتشارات دلیل ما