در پیشگاه امام پارسایان

در پیشگاه امام پارسایان
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد رضا بحرینی
ناشر: 
انتشارات دلیل ما
تحقیق: 
عبدالله رضاداد

زیارت غدیریه (‌زیارت امام علی (ع)‌در روز عید غدیر) ‌بیانگر حجت های واضح بر ولایت و خلافت حَقه‌ حضرت علی (ع)‌است . این زیارت مورد اتفاق عامه و خاصه و مشتمل بر آیات قرآن و روایات نبوی و حوادث تاریخی ثابت و قطعی است که با ترتیبی خاص از زبان امام هادی (ع)‌ بیان شده است . کتاب حاضر شرح گونه ای بر برخی از عبارات این زیارت است . نویسنده پس از بازیابی سند زیارت غدیریه ،‌ در بخش اول به مطالبی می‌پردازد که هر زائر باید آن را بداند تا بهره بیشتری از زیارت ببرد . بخش های بعدی با عباراتی در مورد برتری های پیامبر (ص)‌ ،‌ابعاد وجودی امیرالمومنین(ع)‌ (‌به تفصیل )،‌ فتنه ها و رنج های پس از رحلت پیامبر (ص)‌، و در بخش آخر به مبحث برائت از دشمنان علی (ع‌)‌ می‌پردازد . توضیحات حاشیه ای و غنا بخش مطالب مورد بحث ،‌باعث شده است که نویسنده موفق به شرح همه‌ فقرات و عبارات دعا نشود ولی ترتیب عبارات انتخاب شده ،‌شرحی بر مقام عظمای پیامبر (ص) ،‌امیرالمومنین(ع)‌،‌اهل بیت (ع)‌ وبیان برخی اتفاقات تاریخی صدر اسلام است . پایان بخش کتاب ،‌نمایه های آیات قرآن ،‌اشخاص وکتاب هاست که برای دسترسی ساده تر مخاطبان تهیه شده است .

منبع: انتشارات دلیل ما