خذل - واخذل - خذله

فرهنگ واژگان فارسی به فارسی

خذل

· گذاشتن یاری کسی

وانصر من نصره ، واخذل من خذ له ...

خوب نگاه كنيد[*]...

"هنوز هم بر بام بلندغدير، دست پيامبر را مى بينيدكه دست على (ع ) را - كه دست خداست - فرا برده و آن خورشيد را در برابر ديدگان منتظر تاريخ قرار ميدهد، و نامعلى را چونان حجتى روشن و مشعلى فروزان ، به عنوان مولى بر مى افرازد، تا راهامت پس از رسول ، تيره نباشد،تا اسلام به جاهليت باز نگردد،

تا جاهليت مرده، در گرماى خودخواهيهاى قريش ، جان نگيرد.هنوز طنين اين صدا به گوش مى رسد كه :
من كنت مولاه ، فعلى مولاه ،

اللهم وال من والاه و عادمن عاداه ،

وانصر من نصره ، واخذل من خذ له...

اين صدا، از ناى پرنواى رسول و زبان پاك پيامبر است كهمرزها را بر محور ولايت و برائت مشخص مى سازد.كلام محمد (ص )، خندقى است كه صف ها را ازهم جدا مى سازد.غدير، تجسم همان خندق است.غدير على (ع )، هنوز هم سرچشمه اى لبريز ازآب حيات ودريايى مواج از فضايل است . دلها، تنها از اين درياست كه سيراب مى شود. و گرنه دنياى بى ولايت ، سراسر كوير است و عطش و تنهايى و سرگردانى . و چشمها از اين چشمه نور، فروغ مى گيرد، وگرنه جهان ، تمام تاريكى و تعصب و حيرت است و گمراهى.غديرخم ، يك كتاب مبين است و براى راه گم كردگان ، صراطى است كه به سنت پيامبرمنتهى مى شود...."

 به همین خاطر رسول گرامی (ص)در این فراز از خطبه فرمود:

پرودگارا، به امر تو مي گويم: خداوندا دوست بدار هر كس علي را دوست بدارد و دشمن بدار هر كس علي را دشمن بدارد، و ياري كن هر كس علي را ياري كند و خوار كن هر كس علي را خوار كند، و لعنت نما هر كس علي را انكار كند و غضب نما بر هر كس كه حق علي را انكار نمايد. پرودگارا، تو هنگام روشن شدن اين مطلب و منصوب نمودن علي در اين روز، اين آيه را درباره او نازل كردي: امروز دين شما را برايتان كامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان دين شما راضي شدم. فرمودي: دين نزد خدا اسلام است و فرمودي: هر كس ديني غير از اسلام انتخاب كند هرگز از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از زيانكاران خواهد بود. پرودگارا، تو را شاهد مي گيرم كه من ابلاغ نمودم.

همه پیام غدیر در این جمله كوتاه خلاصه شده است كه من كنت مولاه فهذا علیٌ مولا هركه من مولای اویم علی مولای اوست یعنی هر كس ولایت مرا گردن می نهد باید بر ولایت علی (ع) نیز گردن بگذارد هر كه به دنبال رسالت است باید امامت را دنبال كند هر كه محمدی است لاجرم علوی باشد و گرنه محمدی نیست.این عبارات دعای پیامبر بر علی است ویارانش، بر علی است و دوستانش، و نفرین پیامبر بر دشمنان علی و دست كشندگان از یاریاو كه فرمود اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذل.وفرشتگان آن روز با پیامبر خواندند این فرازهای نورانی را و هماره می خواندند تا صبحرستاخیز و ما نیز با آنان همصدا می شویم كه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره و اخذل من خذل و از سویدای دل آرزو می كنیم در صف دوستانش باشیم باگفتار و رفتارمان تا زنده هستیم و جان در بدن داریم. 

 

پی نوشت:

[*]بخش هائی ازترجمه و تلخيص الغدير)) ج 1 ص 340 تا 400 (و در چاپ جديد ((مركز الغدير للدراسات الاسلاميه ))، ص 609 تا 677)، جواد محدثى