تفسیر عاملی

تفسير عاملى، ج‏3 ، ص  218    الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ» 3 طبرى: ابن عبّاس گفته است يعنى امروز كافران نااميد شدند كه بدين آنها در آئيد، سدّى گفته است: يعنى مأيوس شدند كه از دين خود برگرديد. ابو الفتوح: اختلاف است كه مقصود كدام روز است. عبد اللّه عبّاس و سدّى گفتند: مقصود روز عرفه‏ ى سال حجّة الوداع است كه بيشتر اعراب مسلمان شده بودند،