مقالات

بررسي تطبيقي جانشيني و وصايت در قرآن و عهدين چكيده: وصايت، امري الاهي است كه در كنار نبوت و به منظور تكميل رسالت مطرح ميشود. وجود اوصياي بزرگ براي انبياي اولوالعزم، امري است كه در تمام اديان ابراهيمي، اعم از يهوديت، مسيحيت و اسلام مطرح شده است. هم كتاب مقدس و هم قرآن، وصايت را قبول داشته، آن را منصبي الاهي و نیازی ضروری براي تكميل دين خدا ميدانند. اين مقاله با استناد به كتاب مقدس، قرآن و منابع اسلامي، ابتدا به بحثِ وصايت انبياي اولوالعزم ميپردازد و سپس بحث وصايت در اسلام و جانشيني نبي اكرم(ص) را بررسي ميكند و آن را در امتداد سلسله اوصيا كه در كنار سلسله انبيا قرار دارد، مطرح ميكند. در پایان، این نکته بیان می شود كه كاملترين دين، كاملترين وصي را ميطلبد؛ از اين رو پيامبر(ص) به امر خدا امام علي(ع) را به جانشيني برگزيد.
بررسی شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی (امامیه- حنفی- مالکی- حنبلی- شافعی- زیدی- ظاهریه) چکیده: در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از:بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، کفایت، حریت، بینایی، ذکوریت.اما همه فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاق نظر ندارند و می توان گفت که تنها سه مسأله بلوغ، عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی بوده به طوری که می توان بر آن ادعای اجماع نمود.
چرا فقط در دین ما امام وجود داشت   پرسش: با عرض سلام چرا در دین ما فقط امام وجود داشته است و چرا پیغمبران دیگر امام نداشتند درست است که در قران حضرت هارون به عنوان جانشین حضرت موسی حضور داشتند ولی ایشان پیغمبر بودند نه امام ، تفاوت بین حضور پیغمبر و امام را برایم بیان کنید ؟
اشاره در آنچه امروزه از تمدن مورد نظر است، به ویژگیها، اوصاف و تواناییهایی که تمدنها از خود بروز می دهند، توجه نمی شود. در نتیجه، زوایای ظریف درونی و استعدادهای خاص آنها به خوبی شناخته نمی شود. تمدنهایی که در جوامع مادی بیشتر مورد شناسایی واقع می شوند، همانهایی هستند که بدین گونه و در اثر تضارب آراء به وجود آمده اند و هر ملتی چیزی بر آنها افزوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای این نوشتار به بیان معنای لغوی و اصطلاحی وصیت و وصایت پرداخته و گفته شد به اینکه وصیّت پیوند زدن تصرّف در حال حیات خویش به تصرّفات پس از مرگ است. یعنی وصیت کننده، کارش را به کارهای وصی متصل می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم درس پنجم امامت در خطابه غدیر در پنجمین درس از امامت درخطابه ي غدير بعضي از اصطلاحات خطابه را مورد بحث قرار مي دهيم:
«فرازهای زیارت جامعه کبیره» محور بحث در مجموعه مقالات «در آستان امامان(ع) بود» در این سلسله مقالات امام شناسی عمیق از نگاه معصومین(ع) مورد بحث است. در این مقاله فراز «اوصیاء نبی اللّه» را عنوان قرار می دهیم. سلام بر شما امامان که اوصیاء پیامبرید.
احاديثي از پيامبر (ص) براي اثبات وصايت حضرت مهدي (عج) جمعه با منتظران/ خبرگزاري فارس: آيا احاديثي از پيامبر گرامي اسلام (ص) مبني بر اثبات وجود مهدي موعود (ع) وجود دارد؟ پاسخ اين سئوال، مثبت است و بايد گفت؛ اين احاديث با ادله و نصوص فراوان در كتب اسلامي شيعه و سني بارها تكرار شده اند. به گزارش خبرگزاري فارس، حضرت محمد (ص) به عنوان آخرين رسول خدا براي تبليغ دين و ختم كننده ارتباط خدا و مخلوق با وحي، از تمام علم خود به منظور درست شناساندن اسلام بهره جسته است. از جمله با بيان خطبه مهم و كامل كننده دين خود يعني الغدير، وصاياي خود را معرفي كرده است، با اين حال آيا احاديثي از پيامبر گرامي اسلام (ص) مبني بر اثبات وجود مهدي موعود (ع) وجود دارد؟ بايد گفت كه بله، اين احاديث با ادله و نصوص فراوان در كتب اسلامي شيعه و سني بارها تكرار شده اند. در اين نوشتار به 2 حديث نبوي، اشاره كوتاهي مي اندازيم.