اشکالات پيرامون حضور حضرت علي(ع) در واقعه غدير

با استناد به حدیث زیر گفته شده است که منظور از حدیث ولایت، امامت و سلطنت نبوده است.
پاسخ: استاد سيد محمد حسيني قزويني،مدرسه مباركه فيضيه ابن حجر در الصواعق المحرقه مي گويد : اينچنين نيست كه مي گويند علي در حجة الوداع نبوده است حتي علي در حجة الوداع از يمن آمد و بخشي از قرباني هائي را كه پيغمبر در مني ذبح فرمودند را از يمن با خود آورده بود . اين مطلب در صحيح بخاري، صحيح مسلم ، در سنن ابن ماجه ، در سنن ابي داود هست ، همه صحاح سته آورده اند . گاهي مي گويند كه روايت صحيح نيست . مُقبلي مي گويد : اگر بنا باشد كه حديث غدير صحيح نباشد ، پس ما در اسلام يك حديث صحيح هم نداريم .
آيا مي دانيد واقعيت غدير چه بوده است ؟ علي براي جمع آوري بيت المال به يمن رفته بود . تعدادي از اين لشكريان در بيت المال تصرف كردند ، علي عليه السلام عصباني شد و فرمود : چرا شما در بيت المال تصرف كرديد ؟ شتران بيت المال را سوار شديد و لباسهاي بيت المال را به تن كرديد ، اينها بايد به مدينه برود و جزو بيت المال قرار بگيرد . اگر پيغمبر تقسيم كرد شما مجاز هستيد در سهم خود تصرف كنيد اما اينها مال عموم مسلمان ها است . اين سخت گيري اميرالمؤمنين باعث شد كه وقتي سپاه يمن خدمت نبي مكرم آمدند از علي شكايت كردند .