مقدمه

معمولا بحث غدیر در تفاسیر شیعه و سنی ذیل یکی از این سه آیه ثلاث غدیر مطرح شده است یعنی سه آیه ای که در واقعه غدیر بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده اند:
این 3 آیه عبارت اند از:
1- آیه 67 سوره ی مائده معروف به «آیه تبلیغ»
2- آیه 3 سوره ی مائده معروف به «آیه اکمال دین».
3- آیات 1 و2 سوره معارج، معروف به «سَأَلَ سائلٌ». (بيانگر معجزه اي که در غدیر خم اتفاق افتاد.)

برای مشاهده عبارات هر یک از تفاسیر بر روی آن کلیک کنید:
آیه 67 سوره ی مائده :

تفاسیر شیعه                                        تفاسیر اهل سنت

آیه 3 سوره ی مائده :

تفاسیر شیعه                                        تفاسیر اهل سنت

آیه 1 و2 سوره معارج:

تفاسیر شیعه                                        تفاسیر اهل سنت