ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ‏: منظور روز معين نيست. مقصود اين است‏ ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج‏6، ص: 202 (1) كه: اينك مردم كافر از دين شما مايوس شدند. خداوند خوف از كفار را از دل مردم مسلمان بر مى‏ دارد و كفار را از باطل شدن اسلام، دچار ياس مى‏ سازد. به آنها مى‏ فهماند كه وعده حق فرا رسيده و دين خدا غالب گشته است.