مکانهای احتجاج شده به واقعه غدیر

پرونده علمى غدير تا كنون دوران بى وقفه هزار و چهارصد ساله اى را پشت سر گذاشته كه طى آن امر پيامبر صلى الله عليه وآله بر پشتيبانى دائمى از غدير به اجرا در آمده است. واعظان بسيارى بر فراز منبرها، و علماى وارسته اى در مجالس بحث و مناظره، و مؤلفان زبردستى در كتابها، و ابرمردانى همچون سلمان و ابوذر و مقداد به عنوان شاهدان صدق غدير، و نيز خدمتگزارانى در آحاد جامعه، وظيفه حراست و دفاع از اين آرمان بزرگ اسلام را بر دوش كشيده اند.

تاريخچه اين دفاع مقدس از حريم غدير، دلير مردان علم را در خود جاى داده كه در هر زمانى به اقتضاى آن و در هر مكانى طبق شرايط آن، نام تشيع و غدير را در گستره جهان بلند آواز و سرافراز ساخته اند.
در این بخش نمونه هاى بارز اين احتجاجات و استدلال ها و يادآوري هاى غدير که توسط خود ائمه عليهم السلام و اصحابشان در مکانهای مختلف صورت گرفته است بیان گردیده است.