اخلاق و فضائل

در روايتى از پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است: امام على علیه السلام چنان منزلت و مرتبتى دارد كه جز خدا و رسول صلی الله علیه و آله كسى را ياراى شناختن او نيست. (مناقب آل ابى‏طالب، 3/310) فضائل امام علی علیه السلام در قرآن