اخلاق و فضائل

سليم گفت: از براء بن عازب شنيدم كه مى‏گفت: بنى هاشم را چه در حيات پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و چه بعد از وفات آن حضرت شديدا دوست مى ‏داشتم.
در روايتى از پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است: امام على علیه السلام چنان منزلت و مرتبتى دارد كه جز خدا و رسول صلی الله علیه و آله كسى را ياراى شناختن او نيست. (مناقب آل ابى‏طالب، 3/310) فضائل امام علی علیه السلام در قرآن